Vejledning

​Sportsefterskolen Sjælsølund har en uddannet uddannelsesvejleder fast på skolen. Hun vil i løbet af skoleåret rådgive og vejlede eleverne samt afholde informationsaftener, hvor forældrene bliver inviteret til at deltage. På den måde sikrer vi, at eleven kommer videre med de rigtige uddannelsesvalg.

Gennem uddannelsesvejledningen er vores mål at give eleverne stor viden om de uddannelsesmuligheder, der tilbydes efter 9. og 10. klasse. Gennem samtalerne er det ydermere vigtigt, at eleverne er kvalificeret i at træffe de rigtige valg, ud fra de forudsætninger, som han eller hun har.

​​Vejledning er skrevet ind som en del af skemaet, og det indgår derfor på lige fod med de andre fag, så eleverne bliver bedst muligt klædt på til at træffe valg.​

Årsplan for vejledning på Sportsefterskolen Sjælsølund:

Uge:

34​

Aktivitet:​

 • Præsentation af vejlederne
 • Social, personlige og faglige mål.
 • 9. Klasse skal finde praktikplads til uge 47. Dette opstarter kontaktlærerne også.

Ansvarlige:

 • Vejledere
 • Kontaktlærere​

Uge:

35

Aktivitet:​

 • Opstart af vejledningssamtaler samt opstart af vejledning på skemaet.

Ansvarlige:

 • Vejledere

Uge:

36

Aktivitet:​

 • Information om brobygning og praktik for elever, udsendelse af brobygningsseddel samt praktikseddel.

Ansvarlige:

 • Vejledere

Uge:

38

Aktivitet:​

 • Informationsmøde for forældre og elever om brobygning og praktik. 

 • Aflevering af praktiksedler og brobygningssedler. 

 • Tirsdag, onsdag eller torsdag i den uge.

Ansvarlige:

 • Vejledere

Uge:

39-40

Aktivitet:​

 • Vejledningssamtaler fortsætter

Ansvarlige:

 • Vejledere

Uge:

41

Aktivitet:​

 • Første standpunktskarakter – Første UPV for både 9. og 10. kl.

Ansvarlige:

 • Alle lærere

Uge:

42

Aktivitet:​

 • Efterårsferie – forældre og elever udfylder minuddannelse.net. De skal være færdige i ferien.

Ansvarlige:

 • Forældre og elever

Uge:

43-46

Aktivitet:​

 • Terminsprøver i uge 43 eller uge 44

 • Vejledningssamtaler fortsat

Ansvarlige:

 • Vejledere

Uge:

47

Aktivitet:​

 • Alle elever i 10. klasse i brobygning og OSO forberedelse påbegyndes.

  9. kl. i praktik. Når eleverne kommer retur fra brobygning er der uv. forberedelse til OSO, fra 14.30-16.00

Ansvarlige:

 • Vejledere besøger på uddannelsesstederne

Uge:

48

Aktivitet:​

 • OSO opgave skrivning og projekt opgave for 9. Kl. Der er linjefag hele ugen i de normale tidsrum​

 • OSO fremlæggelse om mandagen i uge 49. Aflevere oversigt over rejseaktivitet fra brobygning, så eleverne kan få penge refunderet.

Ansvarlige:

 • Vejledere

Uge:

49

Aktivitet:​

 • 2. standpunktskarakter – den endelige UPV.

 • Vejledningsaften (tirs, ons, tors i den uge)

Ansvarlige:

 • Vejledere

Uge:

50

Aktivitet:​

 • Anden karaktergivning – den endelige UPV.

 • Anden samtale med elever opstartes.

 • Vejleder har en skemafri dag til at indtaste UPV og optagelse.dk

Ansvarlige:

 • Dansklærere og vejledere

Uge:

2-4

Aktivitet:​

 • Vejledningsaften – sidste information inden indskrivning.

Ansvarlige:

 • Vejledere

Uge:

5

Aktivitet:​

 • 3. standpunktskarakter

Ansvarlige:

 • Lærere og vejledere

Uge:

6-8

Aktivitet:​

 • UPV´er - Samtaler med elever.

 • Deadline for indtastning på optagelse.dk

Ansvarlige:

 • Vejledere, forældre og elever

Uge:

9

Aktivitet:​

 • Tilmelding til Ungdomsuddannelserne på www.optagelse.dk skal være afsluttet. Forældrene signerer online. Senest d. 1. Marts.

Ansvarlige:

 • Forældre og elever

Uge:

22

Aktivitet:​

 • Eleverne i mødet med kontaktlærerne – har eleverne opnået de sociale, personlige og faglige mål. Vejledning afsluttet hermed. Kunne evt. bruges på kontaktgruppedagen.

Ansvarlige:

 • Kontaktlærere

Uge:

9-22

Aktivitet:​

 • Plan for elever, der evt. ikke er UPV ?

Ansvarlige:

 • Vejledere

Nyheder fra vores skole

​Du kan altid følge med i hvad vi foretager os, se billeder, videoer og meget mere, du kan finde os på de fleste sociale platforme.

Find os her

 instagram facebook youtube

​Nyheder fra efterskolen:

Følg vores sociale medier for at få et bedre indblik i hverdagen på S|E|S

Følg med på Facebook

Klar til at ansøge om optagelse?

Ansøg om en plads på Sportsefterskolen Sjælsølund online. Det er nemt og hurtigt at udfylde vores onli​ne ansøgningsskema.​

Find mere information ​

Mangler du noget du specifikt? Søg gerne her, ellers er du altid velkommen til at kontakte os.​

Sportsefterskolen Sjælsølund

Sømærket 3
​2970 Hørsholm

Telefon: 45 86 09 16

E-mail: efterskole@sjaelsoelund.dk 

CVR: 47977312

instagram  facebook  youtube

Se vores kontrolrapport​:​

banner_gul_99x32