​Om Sportsefterskolen Sjælsølund

​Sportsefterskolen Sjælsølund er en sportsefterskole i Nordsjælland, som holder et vågent øje med samfundet, der omgiver os. Vi har ingen tilknytning til politiske partier eller nogle former for religiøse bevægelser.

​​

​Samvær, tryghed og fortrolighed

Skolens elever bor i bogrupper af forskellig størrelse. Eleverne er delt i kontaktgrupper, der har en kontaktlærer som fast ankerpunkt.

Vi lægger vægt på, at man i kontaktgruppen opnår den tryghed og fortrolighed, der er nødvendig, for at eventuelle problemer eller konflikter kan løses hurtigt. En gang om ugen afholdes et fællesmøde, hvor alle ting kan diskuteres.

Kontaktgruppen er også rammen om nogle af de pligter, man har på skolen.

Vi tror på, at værdifuldt fællesskab og godt kammeratskab bl.a. skabes ved fælles arbejde, ligesom vi er overbeviste om, at alle mennesker trives bedst i hyggelige og pæne omgivelser. Vi er derfor på Sportsefterskolen Sjælsølund fælles om madlavning, rengøring og andre opgaver af praktisk karakter.

Vi lægger vægt på at kosten er sund og varieret og at måltiderne foregår i ro og orden. Alle skal kunne være i spisesalen og føle sig tilpasse under indtagelsen af dagens måltider.

Fritiden byder også på muligheder for mange spændende oplevelser som f.eks. sportsstævner, filmaftner, foredrag, elevrådsarbejde, samvær, blive-weekender, forældrearrangementer og meget mere.

Bestyrelsen​

​Søren Barlebo,

Amtsvejen 340A, 3390 Hundested
soeren.barlebo@sjaelsoelund.dk

Bestyrelsesmedlem fra 1973-1983.

Formand siden 1984.​

Hanne Lindeneg

Bag vænget 23, 3400 Hillerød

hanne_lindeneg@uip.com 

Bestyrelsesmedlem siden 2016​

Aase Barlebo,

Degnebakken 114 1.tv, 3390 Hundested,

mail@aasebarlebo.dk

Bestyrelsesmedlem siden 2010​

Peter Bøndergaard

pb@comita.dk

​Bestyrelsesmedlem siden 2017

Jacob Glad
​jg@glad.dk
​Bestyrelsesmedlem siden 2020

Ledelsen på Sportsefterskolen Sjælsølund

Forstander:

Jens H. Nissen,

Sømærket 5, 2970 Hørsholm,

​Tlf.: 61 69 88 28

jens@sjaelsoelund.dk

Viceforstander:

Mads Holm-Hansen
​Kikhanebakken 52, 2840 gl. holte
​Tlf: 28309743

mads@sjaelsoelund.dk

Nyheder fra vores skole

​Du kan altid følge med i hvad vi foretager os, se billeder, videoer og meget mere, du kan finde os på de fleste sociale platforme.

Find os her

 instagram facebook youtube

​Nyheder fra efterskolen:

Følg vores sociale medier for at få et bedre indblik i hverdagen på S|E|S

Følg med på Facebook

Klar til at ansøge om optagelse?

Ansøg om en plads på Sportsefterskolen Sjælsølund online. Det er nemt og hurtigt at udfylde vores onli​ne ansøgningsskema.​

Find mere information ​

Mangler du noget du specifikt? Søg gerne her, ellers er du altid velkommen til at kontakte os.​

Sportsefterskolen Sjælsølund

Sømærket 3
​2970 Hørsholm

Telefon: 45 86 09 16

E-mail: efterskole@sjaelsoelund.dk 

CVR: 47977312

instagram  facebook  youtube

Se vores kontrolrapport​:​

banner_gul_99x32