​Sikkerhed

​Forholdsregler ved maritime aktiviteter, fx havkajak på Sportsefterskolen Sjælsølund

​De maritime aktiviteter på Sportsefterskolen Sjælsølund, følger de gældende regler og retningslinjer fra Søfartsstyrelsen. Som udgangspunkt betragtes kano og kajakaktiviteter i forbindelse med undervisningen som ”oplæring i sejlads”, jf. Søfartsstyrelsens definition. I dagligdagen tages udgangspunkt i retningslinjerne fra Dansk Kano & Kajak Forbund (DKF) EPP1 + EPP2 niveau i Havkajak. Hvilket giver mulighed for at gennemføre kajakaktiviteter fra april til oktober hvor vandtemperaturerne, målt på en meters dybde, minimum er 10 grader.

På Sportsefterskolen Sjælsølund er vores havkajaksæson fra 1. maj til 1. oktober.

Derudover har vi valgt at skærpe Søfartsstyrelsens anvisninger op, således vi ikke ror havkajak under følgende omstændigheder:

 • Vand under 17 grader skal der anvendes våddragt og svømmevest.
 • Vind over 6 m/s laves der ikke havkajakaktiviteter
 • Vand under 13 grader laves der ikke havkajakaktiviteter

Undervisning

Al undervisning og ture foregår som udgangspunkt i kystnært og kendt farvand og altid under opfyldelse af nærværende sikkerhedsinstruks.

Det er en forudsætning at eleverne forudgående for aktiviteterne orienteres omkring de sikkerhedsforanstaltninger der ligger til grund for gennemførselen og at deltagelse sker på frivillig basis, med reel mulighed for at kunne fratræde aktiviteten.

Eleverne har forud for aktiviteten gennemgået en svømmeprøve, i åbent hav, med svømmevest. Distancen på svømmeprøven er 400 m, og bliver overvåget af to instruktører.

Forløb

Havkajak forløbet starter med vandtilvænning, i makkerpar. Denne øvelse er for at vænne eleverne til vandet, så alle er trygge ved vandet og alle skal kunne komme ud af kajakken, hvis den vælter.

Derefter bliver eleverne undervist i makkerredning, som trænes til alle elever kan udføre den tilfredsstillende.

Vi ror kun ture i lukket farvand, hvor der altid vil være mulighed for at svømme i land.

Eleverne ror kun i makkerpar, og må ikke ro ud alene.

Forventninger til instruktører på maritime aktiviteter

 • At man er uddannet havkajakinstruktør efter retningslinjerne fra DKF
 • At man er bekendt med den aktuelle vejrudsigt/farvandsudsigt (fx www.windfinder.com) og planlægger efter denne forud for sin undervisning
 • At instruktøren er uddannet i at afgive førstehjælp og eller livredning
 • At man altid bærer godkendt svømmevest og er påklædt efter vejr, vind og vandtemperaturer (f.eks. våddragt og rojakke)
 • At man er udstyret med anvendeligt og passende sikkerheds- og alarmeringsudstyr, som minimum fuldt opladet mobiltelefon i vandtæt cover samt nødfløjte samt bugseringsudstyr
 • At der tages specifikke hensyn ved deltagere med særlige behov
 • At der altid sejles kystnært og under hensynstagen til lokale forhold
 • At forløbet gennemføres med én instruktør pr. 8 elever

​Forventninger til elever som deltager i maritime aktiviteter

 • Alle bliver trænet i rednings- og sikkerhedsøvelser, samt overholder søfartsreglerne
 • Alle har prøvet at svømme med svømmevest og har arbejdet med vandtilvænning
 • Alle bærer svømmevest og er påklædt efter vejr, vind og vandtemperaturer
 • Alle forældre til elever under 18 år, har accepteret deltagelse i aktiviteterne
 • Elever må ikke på noget tidspunkt færdes på eller i vandet uden en ansvarlig instruktør

​Krav til kajakker, beklædning og udstyr

 • Der anvendes altid godkendt svømmevest i signalfarver
 • Der anvendes som udgangspunkt altid neoprendragt ved sejlads, medmindre denne er hæmmende for udførsel af sejlads f.eks. på grund af temperatur. Der anvendes vand- og vindtætte rojakker efter behov. Særligt i ydersæsonen for at sikre mindre vandgennemstrømning forbi hjerte- lungeregionen ved evt. kæntring i koldt vand, samt undgå afkøling under sejlads i køligt vejr
 • Al materiel regelmæssigt kontrolleres for skader og anvendelighed af instruktørerne

Hvis uheldet er ude

 • Ved kæntring sikres den kæntrede person og bringes tilbage i fartøjet ved hjælp af makkerredning eller ophaling hurtigst muligt, så risiko for afkøling og hypotermi minimeres
 • De øvrige deltagere samles og instrueres i nødvendige tiltag f.eks. at blive liggende i flåde, eller sejle til land hvis dette skønnes forsvarligt uden risiko for yderligere kæntringer eller ulykker
 • Der fortages en vurdering af deltagerens tilstand og evt. alarmering og førstehjælp iværksættes
 • Når det er muligt orienteres ledelsen på skolen omkring hændelsesforløbet, med henblik på assistance til håndtering af efter bearbejdelse omkring hændelsen for såvel instruktører samt elever

Nyheder fra vores skole

​Du kan altid følge med i hvad vi foretager os, se billeder, videoer og meget mere, du kan finde os på de fleste sociale platforme.

Find os her

 instagram facebook youtube

​Nyheder fra efterskolen:

Følg vores sociale medier for at få et bedre indblik i hverdagen på S|E|S

Følg med på Facebook

Klar til at ansøge om optagelse?

Ansøg om en plads på Sportsefterskolen Sjælsølund online. Det er nemt og hurtigt at udfylde vores onli​ne ansøgningsskema.​

Find mere information ​

Mangler du noget du specifikt? Søg gerne her, ellers er du altid velkommen til at kontakte os.​

Sportsefterskolen Sjælsølund

Sømærket 3
​2970 Hørsholm

Telefon: 45 86 09 16

E-mail: efterskole@sjaelsoelund.dk 

CVR: 47977312

instagram  facebook  youtube

Se vores kontrolrapport​:​

banner_gul_99x32